referencie

Vďaka dezinfekčným bránam a dezinfekcii AMB Clean je lepšia morálka v našej nemocnici. Naši lekári a zdravotné sestry sa cítia na pracovisku bezpečnejšie.
Marián Petko
riaditeľ NsP Sv. Jakuba
Počas pandémie spojenej s Covid-19 si uvedomujeme zodpovednosť za našich zamestnancov a klientov, a preto kladieme dôraz na prísne dodržiavanie hygienických opatrení už pri vstupe do našich priestorov v Bratislave a Malackách.
Okrem kontroly telesnej teploty a dezinfekcií rúk sme nainštalovali dezinfekčnú bránu od spoločnosti REVOL, ktorá pomocou jemnej aerosólovej hmly dezinfikuje oblečenie a obuv návštevníkov našich priestorov.
Počas 5 sekúnd tak dokážeme eliminovať baktérie a vírusy na odeve, pričom máme otestované, že s dezinfekčným roztokom AMB Clean od firmy WCHF Europe, zariadenie zvládne obslúžiť do 300 osôb.
Dezinfekčná brána sa nám osvedčila nielen pri vstupe do administratívnych priestorov, ale aj v prevádzke Kontroly originality v Malackách.
Pri vstupe do prevádzky tak dokážeme eliminovať možnosť prenosu ochorenia cez povrchy, spojenú s vírusom Covid-19 a ochrániť tak našich klientov a zamestnancov.
TÜV SÜD Slovakia s.r.o.

NAPÍŠTE NÁM